JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu višeg referenta za opće poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovci

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi – pročišćeni tekst (Narodne Novine broj: 86/08.,61/11, 4/18 i 112/19.) v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovci  raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu višeg referenta za opće poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovci

 

 

1.VIŠI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE   – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni  probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi – pročišćeni tekst (Narodne Novine broj:86/08., 61/11,  4/18 i 112/19)

–     punoljetnost

 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

–  sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomskog smjera –  1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–  položen državni ispit ili bez položenog državnog ispita uz obvezu  polaganja u zakonskom roku

–  napredno poznavanje rada na računalu

–  poznavanje  postupka provedbe projekata financiranih iz EU

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – stručna sprema i struka (preslika diplome)
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl.)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o položenom državnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja)
 • uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • odgovarajuću diplomu, svjedodžbu, certifikat(preslika) ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu
 • odgovarajuću diplomu, svjedodžbu, certifikat(preslika) o poznavanju postupka provedbe projekata financiranih iz EU
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B –kategorije
 • privola za obradu osobnih podataka

 

Javni natječaj Viši referent za opće poslove

Podaci o radnom mjestu i plaći – viši referent za opće poslove

Skip to content