Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Viškovci za 2022. godinu

 

Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području sporta u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području sporta a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

 

– provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata

– poticanje i promicanje sporta

– djelovanje sportskih udruga

– sportska priprema, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša

– sportsko-rekreacijske aktivnosti građana

– sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama

– planiranje, izgradnja, korištenje i održavanje sportskih građevina od značaja za Općinu Viškovci

 

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Viškovci, a čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba mještana Općine Viškovci u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 3.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna.

 

Udruge koje se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati slijedeće:

– djelovati u području sporta (što je vidljivo iz Statuta)

– biti upisane u Registar udruga

– biti upisane u Registar neprofitnih organizacija

– imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (NN 74/14 , 70/17 i 98/19)

-voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija

– ispunila je ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

– ispunjavati ostale uvjete utvrđene uputama za prijavitelje

 

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak.

 

Prijavu na natječaj potrebno je ispuniti u skladu s Uputama za prijavitelje.

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 20. veljače 2022. godine.

 

Prijavitelj može prijaviti više od jednog projekta/programa, na razdoblje provedbe do 31.12.2022. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

 

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

 

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Viškovci, www.viskovci.hr

 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

 

OPĆINA VIŠKOVCI

Jedinstveni upravni odjel

Grobljanska 26

31 401 Viškovci

 

Uz naznaku : Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Viškovci za 2022. godinu

 

Na vanjskom dijelu omotnice upisati podatke prijavitelja.

 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina.viskovci1@gmail.com najkasnije do 04. veljače 202. godine.

Tekst-javnog-natjecaja

Obrazac-za-opis-programa-projekta (1)

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja (2)

Obrazac-proracuna (3)

Izvješće o utrošenim sredstvima

Upute-za-prijavitelje (2)

 

 

Skip to content