Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Viškovci za 2019. godinu

Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području sporta u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području sporta a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

– provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata
– poticanje i promicanje sporta
– djelovanje sportskih udruga
– sportska priprema, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša
– sportsko-rekreacijske aktivnosti građana
– sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama
– planiranje, izgradnja, korištenje i održavanje sportskih građevina od značaja za Općinu Viškovci

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Viškovci, a čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba mještana Općine Viškovci u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 3.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna.

Udruge koje se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati slijedeće:
– djelovati u području sporta (što je vidljivo iz Statuta)
– biti upisane u Registar udruga
– biti upisane u Registar neprofitnih organizacija
– imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (NN 71/14 i 70/17)
-voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
– ispunila je ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
– ispunjavati ostale uvjete utvrđene uputama za prijavitelje

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak.

Prijavu na natječaj potrebno je ispuniti u skladu s Uputama za prijavitelje.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 15. travnja 2019. godine.

Prijavitelj može prijaviti više od jednog projekta/programa, na razdoblje provedbe do 31.12.2019. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Viškovci, www.viskovci.hr

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

OPĆINA VIŠKOVCI
Jedinstveni upravni odjel
Omladinska 23
31 401 Viškovci

Uz naznaku : Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Viškovci za 2019. godinu

Na vanjskom dijelu omotnice upisati podatke prijavitelja.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina.viskovci1@gmail.com najkasnije do 29. ožujka 2019.

 

PRILOZI

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Obrazac-proračuna

Obrazac-za-opis-programa-projekta

Upute-za-prijavitelje

Izvješće o utrošenim sredstvima Općina Viškovci

Skip to content