Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Viškovci za 2019. godinu

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Općine Viškovci (Službeni glasnik Općine Viškovci broj:1a/18.), Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Viškovci za 2019. godinu. Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području sporta u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području sporta a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

  • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata
  • poticanje i promicanje sporta
  • djelovanje sportskih udruga
  • sportska priprema, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša
  • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana
  • sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama
  • planiranje, izgradnja, korištenje i održavanje sportskih građevina od značaja za Općinu Viškovci

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Viškovci, a čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba mještana Općine Viškovci u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

 

PRILOZI

Tekst-javnog-natječaja

Upute-za-prijavitelje

Obrazac-za-opis-programa-projekta

Obrazac-proračuna

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Izvješće o utrošenim sredstvima Općina Viškovci

Skip to content