Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi za 2021.

  Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Viškovci  za 2021 .godinu     Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području kulture u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području kulture a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:   zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine, književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost, likovnu … Read more

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu za 2021.

  Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Općine Viškovci (Službeni glasnik Općine Viškovci broj:1a/18.), Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci objavljuje:     Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Viškovci za 2021. godinu     Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području … Read more

Javni natječaj za financiranje udruga od interesa za opće dobro u 2021.

  Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa javnih potreba sredstvima proračuna Općine Viškovci (Službeni glasnik Općine Viškovci broj:1/18.), Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci objavljuje     Javni natječaj za financiranje udruga od interesa za opće dobro u 2021. godini     Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata … Read more

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU: „ŽENE RADE I POMAŽU“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01-01/5-21-11 od 03. svibnja 2021. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., kodni broj: UP.02.1.1.13.0395 od 23.06.2021. i članka 46. Statuta Općine Viškovci („Službeni glasnik … Read more

Odluka o neizboru kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu – stručni suradnik

Na temelju članka 22. stavka 5. i članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), općinski načelnik dana 19. srpnja 2021. godine donosi Odluku o neizboru kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine … Read more

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA VIŠKOVCI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA:112-03/21-01/06 UR.BROJ:2121/10-03-01/21-01 Viškovci, 28. lipnja 2021. godine   Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61//11, 04/18, 112/19), v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovci raspisuje … Read more

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA VIŠKOVCI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA:112-03/21-01/05 URBROJ:2121/10-03-01/21-01 Viškovci, 24. lipnja 2021. godine   Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,04/18 i 112/19), Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „ZAŽELI … Read more

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Viškovci

Raspisuje se javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Viškovci: Namjena gospodarska ko. Viškovci, kč.br. 1315/2, ORANICA TRIBEŽ, površine 1520m2, kč.br. 1315/6, ORANICA TRIBEŽ, površine 7120m2, kč.br. 1315/9, ORANICA TRIBEŽ, površine 2552m2,  kč.br. 1316/3, ORANICA TRIBEŽ, površine 5028m2, kč.br. 1316/4, ORANICA TRIBEŽ, površine 4297m2, sve u ZK uložak 818,u vlasništvu Općine Viškovci. … Read more

Natječaj – RADNIK/RADNICA NA UREĐENJU JAVNIH POVRŠINA

Radno mjesto Mjesto rada: VIŠKOVCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 6 Vrsta zaposlenja: Na određeno; javni radovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Način rada: Smjena – prijepodne Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: Bez naknade Natječaj vrijedi od: 7.4.2021. Natječaj vrijedi do: 14.4.2021. Posloprimac Razina obrazovanja: Osnovna škola niži razredi Završena osnovna škola Srednja škola … Read more

Skip to content