RJEŠENJE o prijmu u službu

SLAVICA STJEVIĆ, iz Viškovaca, Grobljanska 50a, rođena 11.02.1968. godine u Bugojnu, BiH, sa srednjom stručnom spremom, suradnik za razrednu nastavu, sa 13 godina 11 mjeseci i 19 dana radnog iskustva, prima se u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno na radno mjesto spremačica.
Imenovanoj se utvrđuje probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Raspored na radno mjesto, datum početka rada i podaci o plaći bit će utvrđeni rješenjem o rasporedu, nakon izvršnosti ovog rješenja.

PRILOZI

Rješenje o prijmu u službu – Slavica Stjević

Skip to content