Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja afričke svinjske kuge

U petak 13. listopada 2023. godine ministrica poljoprivrede Marija Vučković donijela je Rješenje o određivanju zona ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge koje se odnosi na područje Osječko-baranjske županije.

Sukladno članku 2. Naredbe Ministarstva poljoprivrede o Mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (listopad 2023.), u zonama nadziranja (zonama ograničenja) zabranjuje se:

– premještanje svinja u Zone ograničenja te unutar i izvan zona ograničenja

– klanje svinja u klaonici

– klanje svinja na objektu za vlastite potrebe

– držanje svinja na otvorenom, uključujući i pašno držanje svinja i ispuštanje svinja na otvoreni prostor, osim ukoliko se svinje drže u objektima kategorije 4

– prirodni pripust i umjetno osjemenjivanje svinja držanih unutar zona ograničenja

– premještanje izvan zona ograničenja zametnih proizvoda dobivenih od svinja držanih unutar zona ograničenja

– premještanje izvan zona ograničenja nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja

– premještanje izvan zona ograničenja svježeg mesa i mesnih proizvoda dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja, uključujući ovitke te mesa i mesnih proizvoda od mesa divljih svinja

– ulazak neovlaštenih osoba u objekte na kojima se drže svinje, uključujući prostore i nastambe u kojima se drže svinje, osim članova domaćinstva ili osoblja objekta, osoblja službi neophodnih za održavanje i funkcioniranje objekta, ovlaštenih veterinara, nadležnih inspektora Državnog inspektorata, drugih službenih osoba te osoba ovlaštenih Akcijskim planom

– odvoz krutoga gnoja, gnojevke i otpadnih voda s objekata na kojima se drže svinje

– hranidba svinja svježom travom i sijenom prikupljenim s poljoprivrednih površina u zonama ograničenja

– unošenje stelje i slame prikupljene s poljoprivrednih površina u zonama ograničenja u objekte na kojima se drže svinje

– izlazak iz kruga objekta na kojima se drže svinje u zaštitnoj odjeći i obući i njihovo iznošenje

– unošenje i iznošenje pribora, alata ili opreme s objekata na kojima se drže svinje

– unošenje hrane za ljude, osobito svinjskog mesa i proizvoda podrijetlom od svinjskog mesa, u objekte na kojima se drže svinje

– održavanje sajmova, izložbi, sportskih natjecanja te svih drugih okupljanja životinja kao i održavanje manifestacija na kojima se izlažu proizvodi od mesa svinja

– sudjelovanje u lovu na divlje svinje ili obavljanje ikakvih aktivnosti vezano za žive ili mrtve (uginule ili odstrijeljene) divlje svinje, za sve članove domaćinstva i osoblja na objektima na kojima se drže svinje.

U zonama ograničenja naređuje se prijava ovlaštenom veterinaru bez odgađanja:

– svake svinje koja pokazuje znakove bolesti ili neuobičajeno ponašanje

– svakog pobačaja

– svake uginule držane svinje

– svake nađene lešine divlje svinje.

U zonama ograničenja (ali i svim ostalim područjima) naređuje se i obavezna provedba svih biosigurnosnih mjera na svim objektima na kojima se drže svinje.

Na neregistriranim objektima i lokacijama naređuje se preventivno usmrćivanje svih zatečenih svinja.

Na nekategoriziranim objektima i objektima kategorije 0, 1 i 2, a koji nisu epidemiološki povezani sa zaraženim objektima ta ako u proteklih 15 dana od dana kliničkog pregleda svinje nisu pokazivale znakove bolesti i nije bilo uginuća, naređuje se uklanjanje svih svinja zatečenih na objektu u klaonici određenoj od Ministarstva poljoprivrede, najkasnije u roku 15 dana od provedenog popisa objekata i lokacija u kojima se drže svinje s tim da se meso tih svinja mora preraditi u objektu klanja ili objektu za preradu određenom od strane Ministarstva poljoprivrede.

U slučaju nemogućnosti klanja svinja na način opisan u stavku 3. ovog članka, naređuje se preventivno usmrćivanje svih zatečenih svinja ili na objektu podrijetla ili u klaonici određenoj od strane Ministarstva poljoprivrede

Držanje svinja nakon 31. listopada 2023. godine dozvoljeno je isključivo u objektima kategorije 3 i 4.

Rješenjem su definirane zone zaštite kao i zone nadziranja, a ovisno o razvoju epidemiološke situacije, odredit će se nove zone ograničenja.

17.10.2023.

Rješenje o zonama ograničenja i zaraženim zonama_17.10.2023.

13.10.2023.

Rješenje o zonama ograničenja i zaraženim zonama zbog ASK 13 listopad 2023

Naredba_o_mjerama_kontrole_za_suzbijanje_ASK11102023

Skip to content