Raspored skupljanja reciklabilnog i krupnog otpada

U Viškovcima na adresi Grobljanska 26, dana 29.03.2022. i 22.11.2022. prikupljat će se glomazni otpad.

Raspored skupljanja reciklabilnog i krupnog otpada

Skip to content