Provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam u radni odnos na rano mjesto Voditelj/voditeljica projekta

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U OPĆINU VIŠKOVCI NA RADNO MJESTO VODITELJA/VODITELJICE PROJEKTA

I. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Kandidati čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Viškovci na radno mjesto VODITELJA/VODITELJICU PROJEKTA:

  1. Zlatica Bertok, I.Tišova 21 Viškovci
  2. Kristina Vlaović Podgorščak, J.J. Strossmayera 65a Osijek
  3. Vedran Kotrba, Ružina 74 Osijek

pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti dana 15. lipnja 2018.godine (petak) u 12:00 sati u Općini Viškovci, Omladinska 23, Viškovci

II. Postupak obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa. Kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao je prijavu na Oglas.

Prethodna provjera znanja provodi se pisanim testiranjem i intervjuom.

Utvrđivanje identiteta kandidata obavlja se uvidom u osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisano testiranje provodi se kroz 15 pitanja iz područja provjere i navedenih pravnih izvora. Pisanom provjerom znanja i sposobnosti može se ostvariti do 15 bodova.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti provedbu provjere.

Pisano testiranje traje 60 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova (najmanje 7,5 bodova) na provedenom pisanom testiranju. Intervju se provodi istog dana poslije pisanog testiranja 15. lipnja 2018. godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Viškovci na radno mjesto voditelja/voditeljice projekta (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, sposobnost i motivaciju za rad u Općini Viškovci. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

III. Područje testiranja:

 

KLASA: 112-03/18-01/02
URBROJ: 2121/10-03-01/18-217
Viškovci, 08. lipnja 2018. godine

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Tihana Duvnjak v.r.

 

PRILOZI

Rezultati provjere za voditelja (18. lipnja 2018.)

Skip to content