Produljenje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Viškovci

Ugovori o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Viškovci koji su sklopljeni odnosno produljeni sukladno odredbama članka 57. i 100. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18, 115/18 i 98/19), uskoro ističe rok do 2 godine na koji su sklopljeni odnosno produljeni.

Temeljem navedenog, Općina Viškovci će Ugovore o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta koji su sklopljeni na temelju članka 57. Zakona ili produljeni temeljem članka 100. Zakona produljiti na rok do dvije godine, odnosno do raspisivanja javnog natječaja sukladno odredbama Zakona.

Stoga pozivamo dosadašnje korisnike da ukoliko žele postojeći Ugovor produljiti na rok do dvije godine, odnosno do raspisivanja javnog natječaja, da u što kraćem roku podnesu Zahtjev Općini Viškovci ili se za više informacija obrate u Jedinstveni upravni odjel na tel. 031/857-227.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Krištić, v.r.

PRILOZI

Izjava – ovjerena kod javnog bilježnika

Zahtjev-za-izdavanje-potvrde

Zahtjev-za-privremeno-korištenje

Skip to content