Poziv za iskaz interesa u sudjelovanju u projektu Zaželi-prevencija institucionlizacije

Općina Viškovci  planira prijavu na Javni poziv „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“, u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“ Radi pripreme  projektne prijave potrebno je definirati potrebe stanovnika naše Općine, na način da utvrdimo koliko ima zainteresiranih korisnika, te koliko korisnika ispunjava uvjete za uključivanje u navedeni Projekt.

 

Molimo sve stanovnike Općine Viškovci koji su zainteresirani za sudjelovanje u projektu kao korisnici da se jave:

osobno u Općinu Viškovci- Grobljanska 26, Viškovci  u vremenu od ponedjeljka do petka, od 08:00 h do 14:00 h

– na broj telefona 031/857 227 ili

– upitom na e-mail: opcina.viskovci1@gmail.com

kako bi se u razgovoru utvrdilo ispunjava li osoba uvjete za uključivanje u projekt, te kako bi se utvrdio broj zainteresiranih korisnika.

Kontakt osoba Krešimir Mijakić

 

Propisano je da se u projekt mogu kao korisnici uključiti dvije kategorije osoba:

 • Osobe starije od 65 godina (65 i više godina)
  • Odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina)

Uvjeti koje svaka od kategorija mora zadovoljiti:

1. Osobe starije od 65 godina:

 

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu
 • čiji mjesečni prihodi :
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 750,52 eura)

 

 • za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 1.501,04 eura)

 

 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

 

 

 1. Odrasle osobe s invaliditetom, (odrasle osobe starije od 18 godina):
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta –oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža vidjevši pratitelj i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

 

Krajnji rok za iskaz interesa je 18.09.2023. godine.

 

Skip to content