Odluka o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade

SKUPŠTINA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DONIJELA JE ODLUKU O VISINI IZNOSA ZA TROŠKOVE OGRJEVA
KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE U 2020. GODINI.

ODLUKOM JE ODREĐENO DA ĆE SE KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA I KOJIMA SE RJEŠENJEM NADLEŽNOG UPRAVNOG TIJELA ŽUPANIJE PRIZNA PRAVO NA TROŠKOVE OGRJEVA ODOBRITI NOVČANI IZNOS U VISINI OD 1.050,00KN.

TEMELJEM NAVEDENOGA MOLE SE SVI KORISNICI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE DA SE JAVE U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE VIŠKOVCI, KAKO BI PODNIJELI ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA TROŠKOVE OGRJEVA.

UZ ZAHTJEV JE POTREBNO OBAVEZNO PRILOŽITI RJEŠENJE NADLEŽNOG CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOJIM JE NA IME PODNOSITELJA UTVRĐENA ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Skip to content