Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (dalje Uredba) (Narodne novine  broj 26/15) te članka 27. i 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba  sredstvima proračuna Općine Viškovci  („Službeni glasnik“Općine Viškovci 1/2016)  i članka 47. Statuta Općine Viškovci („Službeni glasnik“  Općine Viškovci  broj 1/2013) Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU o financiranje programa i projekata sportskih udruga u 2017. godini

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu za 2017.godinu koji je  objavljen 22. veljače 2017. godine.

  1. NK Jedinstvo – Natjecanje u 3. ŽNL Đakovo, 15.000,00 kn
  2. NK Jedinstvo – Izgradnja i opremanje nogometnog centra NK Forkuševci (zidanje), 40.000,00 kn
  3. NK Jedinstvo – Izgradnja i opremanje nogometnog centra NK Forkuševci (limarski radovi), 30.000,00 kn
  4. NK Radnički – Nabava sportske opreme i tekući troškovi, 10.000,00 kn
  5. NK Radnički – Kupnja traktorske kosilice, 15.000,00 kn

Članak 2.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Viškovci će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekta najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Općine Viškovci, www.viskovci.hr

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                Ante Krištić

Skip to content