Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (dalje Uredba) (Narodne novine broj 26/15) te članka 27. i 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Općine Viškovci („Službeni glasnik“Općine Viškovci 1/2016) i članka 47. Statuta Općine Viškovci („Službeni glasnik“ Općine Viškovci broj 1/2013) Općinski načelnik donosi:

ODLUKU o financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u 2017. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni natječaj za financiranje udruga od interesa za opće dobro 2017. koji je objavljen 22. veljače 2017. godine.

  1. DVD Viškovci – Materijalni troškovi, 10.000,00 kn
  2. DVD Viškovci – Završtetak fasade na zgradi DVD-a, 20.000,00 kn
  3. Župa sv.Mateja, apostola i evanđelista – Uređenje crkve sv. Martina u Vučevcima, 30.0000,00 kn
  4. Župa sv. Mateja, apostola i evanđelista Uređenje okoliša, potpornih zidova i stubišta crkve  sv. Mateja u Viškovcima, 30.000,00 kn
  5. Udruga korisnika bežičnih sustava BMV Viškovci – Informatička učionica opremanje, 10.000,00 kn
  6. Hrvatsko društvo političkih Zatvorenika Podružnica Osječko-baranjska – Obilježavanje spomen dana obljetnica, stradanja Hrvatskog naroda, 1.000,00 kn
  7. DVD Forkuševci – Kupnja vatrogasnog radnog vozila, 20.000,00 kn

Članak 2.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Viškovci će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekta najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Općine Viškovci, www.viskovci.hr

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Krištić

Skip to content