Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (dalje Uredba) (Narodne novine  broj 26/15) te članka 27. i 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba  sredstvima proračuna Općine Viškovci  („Službeni glasnik“Općine Viškovci 1/2016)  i članka 47. Statuta Općine Viškovci („Službeni glasnik“  Općine Viškovci  broj 1/2013) Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU o financiranju programa i projekata kulturnih udruga u 2017. godini

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi za 2017. godinu koji je  objavljen 22. veljače 2017. godine, a financirat će se iz Proračuna Općine Viškovci za 2017. godinu kako slijedi:

  1. KUD “Slavonac” – 11. smotra folklora “Jesen stiže dunjo moja”, 20.000,00 kn
  2. KUD “Slavonac” – Troškovi putovanja na kulturne manifestacije, 2.000,00 kn
  3. KUD “Slavonac” – Za instrumente, 1.500,00 kn

Članak 2.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Viškovci će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekta najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.Članak 2.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Općine Viškovci, www.viskovci.hr

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                Ante Krištić

Skip to content