Obavijest posjednicima dugogodišnjeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta

Novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu “Narodne novine” broj 20/18 u članku 7. i 8. propisana je obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla koje provode ovlašteni laboratoriji. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo uz to što je ovlašteni laboratorij za ispitivanje plodnosti tla ima i status referentnog laboratorija za tlo.

Obavještavaju se svi posjednici dugogodišnjeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta da su u obvezi ispitivanja plodnosti tla sukladno Pravilniku o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta – Glava III, članci 27. – 34. (“Narodne novine” broj 43/14).

Hrvatski centar za hranu i selo zajedno s drugim ovlaštenim laboratorijima zaprima zahtjeve za ispitivanje plodnosti tla za 2018. godinu. Priloženi upitnik i zahtjev za ispitivanje plodnosti tla potrebno je dostaviti popunjene na email: zzt@hcphs.hr ili poštom na adresu:

Zavod za tlo
Vinkovačka cesta 63c
31000 Osijek
telefon: 031/275-180

 

PRILOZI

Zahtjev i upitnik za ispitivanje plodnosti tla

Skip to content