Obavijest o početku radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Općine Viškovci

Ovim putem želimo Vas obavijestiti o početku radova na održavanju detaljne kanalske mreže. Prema dinamičkom planu izvođenja radova, radovi na području Vaše općine započinju početkom
mjeseca lipnja 2024. godine i trajati će do sredine istog mjeseca, ukoliko vremenske prilike to dopuste. Kako bi se radovi mogli izvoditi sukladno planu, molimo Vas za suradnju i razumijevanje kada je u pitanju pojas potreban za održavanje kanalske mreže. Naime, člankom 139. Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) propisano je sljedeće:
„Uz građevine detaljne melioracijske odvodnje i građevine za navodnjavanje uspostavlja se pojas u širini od 3 metra od vanjskoga ruba te građevine koji služi održavanju građevine (pojas za održavanje). U pojasu za održavanje poljoprivredna proizvodnja se obavlja na rizik vlasnika, odnosno zakonitog posjednika zemljišta.
U privitku Vam dostavljamo preglednu kartu s naznačenim kanalima na kojima će se izvoditi radovi.

Obavijest_Viškovci_2024

KANALI Br.1A_Viš. i Br.3_Viš. _općina Viškovci

Viškovci_25 000

Skip to content