Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja za Natječaj za stručno osposobljavanje

Povjerenstvo za provedbu postupka prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na rok od 12 mjeseci, za radno mjesto: Referent, putem natječaja objavljenog na stranicama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internet stranici Općine
Viškovci od 06. ožujka 2018. godine donosi

OBAVIJEST
o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

koje će se održati u ponedjeljak 26. ožujka 2018. godine s početkom u 12,00 sati na adresi Viškovci, Omladinska 23, u prostorijama Općine Viškovci.

Pisano testiranje i intervju provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja objavljenog 06. ožujka 2018. godine putem nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Općine Viškovci, za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Viškovci u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom za slijedeće radno mjesto:

 • REFERENT – 1 izvršitelj

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervju, smatrati će se da je povukao prijavu na predmetni oglas.

 

Pravila testiranja

Navedena pisana provjera traje 60 minuta. Za vrijeme pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,
 • razgovarati s ostalim kandidatima,
 • niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Nakon obavljenog pismenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo za provedbu postupka prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa utvrdit će rezultate testiranja, te obavijestiti kandidate o rezultatima testiranja. Pismeno testiranje i intervju održati će se isti dan.

Popis kandidatkinja prijavljenih na natječaj za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za koje će se održati pismeno testiranje i intervju dana 26.3.2018. godine (ponedjeljak) u 12:00 sati:

 1. Blažević Antonela
 2. Stepan Maja
 3. Topalović Antonela
 4. Vočanec Mihaela

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. Statut Općine Viškovci (Službeni glasnik Općine Viškovci 1/13)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/,01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 ,144/12, 19/13, 137/15 I 123/17)

Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

KLASA:112-06/18- 01/01
URBROJ:2121/10-03- 02/18-62
Viškovci, 19. ožujka 2018.

Povjerenstvo za provedbu postupka
prijema na stručno osposobljavanje

Skip to content