Obavijest korisnicima kojima istječu ugovori za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Na temelju članka 57. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/2018), dalje: Zakon, s dosadašnjim korisnicima kojima Ugovori o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (dalje: Ugovori) istječu nakon stupanja na snagu Zakona ili s korisnicima kojima su istekli Ugovori prije stupanja na snagu Zakona, ali nisu podnijeli Agenciji zahtjev, a u mirnom su posjedu istoga, Općina Viškovci može sklopiti ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, na njihov zahtjev, na rok do dvije godine, odnosno do sklapanja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta odnosno drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sukladno odredbama Zakona.

Općina Viškovci može ugovore o privremenom korištenju, koji su sklopljeni na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 39/13, 48/15), a istječu nakon stupanja na snagu novog Zakona, produljiti na rok od dvije godine, odnosno do raspisivanja javnog natječaja sukladno odredbama navedenog Zakona.

Stoga pozivamo dosadašnje korisnike da ukoliko žele postojeći Ugovor produljiti na rok od dvije godine, odnosno do raspisivanja javnog natječaja, da u što kraćem roku podnesu Zahtjev Općini Viškovci ili da se za više informacija obratite na tel. 031/857-227 ili mobitel 091/2857-227.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Krištić, v.r.

PRILOZI

Izjava

Zahtjev za izdavanje potvrde

Zahtjev za privremeno korištenje

Skip to content