Katastarska izmjera na području Općine Viškovci za dio K.O. Forkuševci

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Osijek
POZIV
NA JAVNU TRIBINU
KATASTARSKA IZMJERA
NA PODRUĈJU OPĆINE VIŠKOVCI
ZA DIO K.O. FORKUŠEVCI
Na koju se pozivaju svi nositelji prava na katastarskim
ĉesticama. Mjesto održavanja: prostorija NK Jedinstvo u
Forkuševcima, Stjepana Radića bb, dana 01.08.2019. u
18:30h.
Teme javne tribine su:
 općenito o katastarskoj izmjeri
 prava i obveze nositelja prava na katastarskim
ĉesticama
 tijek radova na katastarskoj izmjeri
 razno (pitanja)
Sudjeluju:
 predstavnici Državne geodetske uprave, Općine
Viškovci i Osjeĉko-baranjske županije
 predstavnici izvoĊaĉa radova

 

Poštovani mještani Forkuševaca, u četvrtak započinje postupak nove katastarske izmjere za cijelo naselje. Održat će se javna tribina na kojoj ćete biti upoznati s detaljima na koju se pozivaju svi nositelji prava na katastarskim česticama. Mjesto održavanja: prostorija NK Jedinstvo u Forkuševcima, Stjepana Radića bb 1.8.2019. godine u 18:30 sati.

Teme javne treibine su:

  • općenito o katastarskoj izmjeri
  • prava i obveze nositelja prava na katastarskim česticama
  • tijek radova na katastarskoj izmjeri
  • razno (pitanja)

Sudjeluju:

  • predstavnici Državne geodetske uprave, Općine Viškovci i Osječko-baranjske županije
  • predstavnici izvođača radova

U Vašem i našem interesu je da se odazovete na javnu tribinu, jer će se izmjeriti sva zemljišta i objekti u naselju.

Ovim postupkom će se napokon pristupiti rješavanju lošeg stanja zemljišne knjige i katastra.

 

PRILOZI

Poziv_javna_tribina_Forkusevci

Skip to content