Javni poziv za iskaz interesa za zakup/kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

U svrhu pripreme Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viškovci, općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA ZAKUP I/ILI KUPNJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVCI

Stupanjem na snagu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/2018), propisano je da jedinice lokalne samouprave ne mogu raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH prije donošenja Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (u daljnjem tekstu: Program).

Sukladno navedenom, i u cilju što kvalitetnije pripreme Programa, kojeg donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, pozivamo sve fizičke i pravne osobe sa područja Općine Viškovci, koje se bave poljoprivrednom djelatnošću, da iskažu namjeru za zakup i/ili kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Viškovci.

Iskaz interesa za zakup i/ili kupnju poljoprivrednog zemljišta temeljem ovog Javnog poziva iskazuje se popunjavanjem anketnog listića (obrasca) koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. Anketni listić se može podići u Općini Viškovci.

Rok za dostavu popunjenog anketnog listića iznosi 8 (osam) dana od dana objave ovog Javnog poziva, te se isti mogu dostaviti zaključno do 11. travnja 2018. godine. Popunjeni anketni listić dostavlja se putem pošte ili osobno u Općinu Viškovci, na sljedeću adresu:

OPĆINA VIŠKOVCI
Omladinska 23
31 401 Viškovci
(s naznakom: iskazivanje interesa za zakup i/ili kupnju poljoprivrednog zemljišta u vl. RH na području Općine Viškovci)

Ovaj Javni poziv objavljuje se isključivo u svrhu ispitivanja tržišta i prikupljanja podataka radi utvrđivanja interesa za zakup i/ili kupnju poljoprivrednog zemljišta u vl. RH na području Općine Viškovci, a u svrhu pripreme Programa, te temeljem istoga ne postoji obveza Općine Viškovci prema ponuditeljima koji iskažu interes po ovom Javnom pozivu.

Po proteku roka za dostavu anketnih listića od strane zainteresiranih gospodarskih subjekata i donošenja Programa, Općina Viškovci provesti će odgovarajući postupak javnog natječaja, sukladno odredbama važećih zakona kojima je reguliran postupak davanja u zakup i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vl. RH. Sve dodatne informacije ili pojašnjenja u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti na broj mob. 091/2857-227.

 

PRILOZI

Anketni listić – poljopr. zemljište

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Krištić

Skip to content