Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi za 2021.

 

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi

Općine Viškovci  za 2021 .godinu

 

 

Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području kulture u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području kulture a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

 

  • zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine,
  • književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost,
  • likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,
  • glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost,
  • dramsku i kazališnu djelatnost,
  • filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost,
  • inovativnu umjetničku i kulturnu praksu i
  • međunarodnu kulturnu suradnju.
  • promicanje kulture baštine i tradicije

 

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Viškovci, a čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba mještana Općine Viškovci u području kulture, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 15.000,00 kuna.

 

Udruge koje se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati slijedeće:

– biti upisane u Registar udruga

– biti upisane u Registar neprofitnih organizacija

– imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (NN 74/14 ,70/17 i 98/19)

-voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija

– ispunila je ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

– ispunjavati ostale uvjete utvrđene uputama za prijavitelje

 

Neće se sufinancirati programi udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.

 

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

 

Prijavu na natječaj potrebno je ispuniti u skladu s Uputama za prijavitelje.

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 15. listopada 2021 godine.

 

Svaka udruga može prijaviti više od jednog projekta, na razdoblje provedbe do 31.12.2021. godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

 

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

 

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Viškovci , www.viskovci.hr

 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

 

OPĆINA VIŠKOVCI

Jedinstveni upravni odjel

Grobljanska 26

31 401 Viškovci

 

Uz naznaku : Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Viškovci

za 2021. godinu

 

Na vanjskom dijelu omotnice upisati podatke prijavitelja.

 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina.viskovci1@gmail.com najkasnije do 27. rujma 2021. godine.

Izvjesce-o-utrosenim-sredstvima-Opcina-Viskovci

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Obrazac-proracuna

Obrazac-za-opis-programa-projekta

Tekst-Javnog-natjecaja

Upute-za-prijavitelje

Skip to content