J A V N I P O Z I V za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade najuspješnijim redovitim studentima s područja Općine Viškovci

Na temelju članka 1. Odluke o dodjeli nagrade najuspješnijim redovitim studentima s područja Općine Viškovci (Službeni glasnik Općine Viškovci 12/21) općinski načelnik Općine Viškovci raspisuje:

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade najuspješnijim redovitim studentima s područja Općine Viškovci

 

Članak 1.

Pravo na ostvarivanje nagrade imaju redoviti studenti sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija. Prva novčana nagrada iznosi 331,81 eura (2.500.00kn), druga novčana naknada iznosi 199,08 eura (1.500,00kn) i treća novčana naknada iznosi 66,36 eura (500,00kn).

Članak 2.

Na javni poziv za dodjelu nagrade mogu se prijaviti  državljani Republike Hrvatske, redoviti studenti  koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • da imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Viškovci tijekom studiranja
  • da su završili sveučilišni preddiplomski ili diplomski studij
  • da nemaju zaostajanja tijekom studija
  • prijaviti se mogu studenti koji su završili studij u godini koja prethodi godini raspisivanja javnog poziva

Članak 3.

Prilikom prijave na javni poziv za dodjelu nagrade potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. zahtjev
  2. presliku važeće osobne iskaznice
  3. potvrda o prebivalištu
  4. potvrdu visokog učilišta o upisu u tekuću akademsku godinu u statusu redovitog studenta iz koje je vidljiv naziv i vrsta studija trajanje studija (broj semestara) i godina upisa prvog semestra.
  5. prijepis prosjeka ocjena za sve godine studiranja
  6. diplomu ili uvjerenje o diplomiranju

 

Godišnje nagrade dodjeljuju se isključivo prema rang listi studenata prijavljenih na javni poziv, formiranoj na osnovu prosjeka svih ocjena od početka studija uključujući i ranije razine studija, ukoliko je student polaznik diplomskog studija.

 

 

Članak 4.

Dokumentacija iz članka 3. šalje se isključivo elektroničkom poštom na e mail adresu: opcina.viskovci1@gmail.com do 19. svibnja 2023.

Članak 5.

Povjerenstvo u roku od 8 dana računajući od isteka roka za podnošenje prijava utvrđuje rang listu na temelju prosjeka ocjena.

Nagrade se dodjeljuju studentima koji na rang listi zauzimaju od 1. do 3. mjesta, a Odluku o isplati nagrade dobitnicima donosi općinski načelnik.

Članak 6.

Ovaj poziv, odluka i prijavnica  biti će objavljeni na službenoj web stranici Općine Viškovci i na oglasnoj ploči.

 

Klasa:602-03/23-01/031

Urbroj:2158-40-02-02-23-01

Viškovci, 25. travnja 2023.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                Petar Zorić

Javni poziv za dodjelu nagrade najuspješniji redoviti studenti

Zahtjev (1)

Skip to content