Priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja i trošak ogrjeva-DRVA

S obzirom da je stupila na snagu nova Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Viškovci (Službeni glasnik Općine Viškovci, broj 10/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovci započeo je s prijemom  Zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja na temelju nove Odluke. Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, komunalne naknade, troškovi grijanja, vodne usluge … Read more

OBAVIJEST – SUSTAVNA DERATIZACIJA

Obavještavamo Vas da će djelatnici IBIS usluge d.o.o. provoditi sustavnu deratizaciju na području OPĆINE VIŠKOVCI u petak 23.rujna 2022. godine. Procjenjeno trajanje provedbe je 3 dana. Obavijest o početku provedbe jesenskog tretmana sustavne deratizacije

Javni natječaj za financiranje javnih potreba za opće dobro Općine Viškovci za 2022. godin

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz sredstava Proračuna Općine Viškovci za 2022. godinu.   Temeljem ovog Javnog poziva bit će financirani programi i projekti (nastavno: programi) udruga od interesa za opće dobro na području Općine Viškovci čija namjena odgovara uvjetima ovog Javnog … Read more

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Viškovci za 2022. godinu

Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području kulture u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području kulture a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:   zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine, književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost, likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost, glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost, dramsku i kazališnu djelatnost, filmsku i drugu audiovizualnu … Read more

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Viškovci za 2022. godinu

  Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području sporta u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području sporta a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:   – provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata – poticanje i promicanje sporta – djelovanje sportskih udruga – sportska priprema, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša – … Read more

POZIV NA PRIJAVU ŠTETE ZBOG PRIRODNE NEPOGODE – SUŠE

Župan Osječko-baranjske županije je dana 5. rujna 2022. godine proglasio stanje prirodne nepogode – suše na području Osječko-baranjske županije za štete nastale na sljedećoj imovini: višegodišnjim nasadima, šumi, ribi i poljoprivrednoj proizvodnji – prirod. Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači koje imaju štetu uzrokovanu prirodnom nepogodom – SUŠOM  na području općine Viškovci za sljedeće kulture: – kukuruz – suncokret da, … Read more

Odvoz glomaznog otpada na području Općine Viškovci

U Općini Viškovci planiran je odvoz glomaznog otpada koji je uz obaveznu prethodnu prijavu Univerzalu za svakog korisnika u količini do 3 prostorna metra jednom godišnje besplatan. Odvoz je planiran za drugu polovicu studenog. Svi zainteresirani potrebu za zbrinjavanjem glomaznog otpada trebaju istaknuti najkasnije do 7. studenoga pozivom na broj 099 8010 163 ili ispunjavanjem … Read more

Općini Viškovci odobren projekt za rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova) Dječji vrtić

Na temelju objavljenog natječaja za provedbu mjere 7.4. podmjere 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, Općina Viškovci je dana 29.  rujna 2021.  godine podnijela Zahtjev za potporu za ulaganje u „ Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene(predškolska ustanova) Dječji … Read more

Skip to content