OBAVIJEST O ODRŽAVANJU RAZGOVORA (INTERVJUA) – radnik/ca za pomoć u kući i potporu starijim osobama i/ili invalidnim osobama za obavljanje poslova u sklopu projekta „Solidarnost u zajednici“

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VIŠKOVCI

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

 

KLASA: 112-02/24-01/02

URBROJ: 2158-40-02-01-24-34

Viškovci, 13. ožujka  2024. godine

 

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU RAZGOVORA (INTERVJUA) ZA RADNO MJESTO:

radnik/ca za pomoć u kući i potporu starijim osobama i/ili invalidnim osobama za obavljanje poslova u sklopu projekta „Solidarnost u zajednici“

 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Viškovci  („Službeni glasnik Općine Viškovci 1/21 i 8/22), Odluke o financiranju Ministarstva rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Klasa: 984-01/23-01/29, Urbroj: 524-07-02-01-01/2-24-19) od 8. veljače 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru poziva „Zaželi- prevencija institucionalizacije“, a u sklopu provedbe projekta kodni broj: SF.3.4.11.01.0021  „Solidarnost u zajednici“, načelnik Općine Viškovci objavio je dana 28. veljače 2024. godine oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, za obavljanje poslova u sklopu projekta „Solidarnost u zajednici“ za radno mjesto radnik/ca za pomoć u kući i potporu starijim osobama i/ili invalidnim osobama.

Oglas je objavljen na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Internet stranicama Općine Viškovci (www.viskovci.hr) te oglasnoj ploči Općine Viškovci te je isti bio otvoren od 28. veljače do 07. ožujka 2024. godine.

Povjerenstvo za provedbu predmetnog Oglasa je nakon izvršenog pregleda prijava pristiglih na Javni poziv utvrdilo kako je u propisanom roku pristiglo ukupno 32, od čega je za 1  prijavu  utvrdilo da je nepotpuna.

Slijedom navedenog, Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata/kandidatkinja pravodobno prijavljenih na predmetni oglas, čije su prijave potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu i koji se pozivaju na razgovor ( intervju) s Povjerenstvom, kako slijedi:

1. JASMINA KOVAČEVIĆ
2. IVANKA RADOŠ
3. BILJANA PILIŠI
4. LJUBICA GUDELJ
5. NEVENKA DRENJANČEVIĆ
6. NADA SABADI
7. MARIJA STOJAK
8. SNJEŽANA BARIĆ
9. MIRJANA SUČIĆ
10. DANIJELA KOVAČ
11. BRANKICA BLAŽANOVIĆ
12. LJUBICA ZORIĆ
13. SLAVICA KARDOŠ
14. EVA ŠALOV
15. ANĐA TAVIĆ
16. RENATA PILER
17. LIDIJA PENIĆ
18. RUŽICA LAGATOR
19. MIRJANA KRAMARIĆ
20. ANKICA BILANDŽIJA
21. MIRICA SABLJIĆ
22. NIKOLINA BIRKIĆ
23. LJUBICA VINCEK
24. IRENA KRAMARIĆ
25. GORDANA KOVAČEVIĆ
26. MIRA EREŠ
27. SNJEŽANA MITROVIĆ
28. SVJETLANA TOPALOVIĆ
29. RUŽICA KOVAČEVIĆ
30. JASMINKA ĐURANOVIĆ
31. KRISTINA REBIĆ

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa održati će razgovor ( intervju) s gore navedenim kandidatkinjama dana 15.03.2024 (petak) u prostorijama Općine Viškovci, Grobljanska 26, Viškovci, prema sljedećem rasporedu:

-s početkom od 9:00 sati za kandidate/kandidatkinje od rednog broja 1.-10. prema redoslijedu

navedenom u tablici;

-s početkom od 10:00 sati za kandidate/kandidatkinje od rednog broja 11.-20. prema redoslijedu navedenom u tablici;

-s početkom od 11:00 sati za kandidate/kandidatkinje od rednog broja 21.-31. prema redoslijedu navedenom u tablici;

 

Sve pozvane kandidatkinje obvezne su, prilikom pristupanja razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom, predočiti osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru sa Povjerenstvom, smatrat će se da je povukao prijavu  na Oglas.

Ova Obavijest objavit će se na web stranicama Općine Viškovci (www.viskovci.hr) te oglasnoj ploči Općine Viškovci stranici najmanje 2 (dva) dana prije održavanja razgovora ( intervjua).

 

                                                                               PREDSJEDNIK  POVJERENSTVA

                                                                                              Marko Barić, mag.iur., v.r.

Obavijest o održavanju razgovora

 

Skip to content